אבידות ומציאות 

הילד שכח מעיל / תיק טלפון ברכב. מה עושים? כעקרון מחויב הנהג לסרוק את הרכב בתום ההסעה ולהעביר את המציאות לחברה. מאחר ורוב הנהגים הם נהגים קבועים יש עם הזמן לתלמידי את מספר הטלפון שלהם. בכל מקרה ניתן לפנות ל-3442* (משדן) ולשאול.