מסמך זה מפרט את כללי התנהגות בהסעות ומהווה חלק בלתי נפרד מהסכם ההתקשרות.

 1. מערך ההסעות מאורגן ומנוהל על ידי חברה פרטית ובפיקוח נציגות ההורים. בית הספר אינו צד בהתקשרות אך נהליו וכללי ההתנהגות בו תקפים גם במשך הנסיעה. בעיות שתתעוררנה בהסעות ידווחו לבית הספר, יועברו לטיפולו  ובסמכותו אף להשעות תלמידים ממערך ההסעות.

 2. מצופה מהתלמידים לנהוג בנימוס המתחייב כלפי הנהגים ו/או המלווים.

 3. הורה שבנו הושעה מהמערך אינו זכאי לפיצוי ו/או הסדר הסעה חלופי.

 4. לחברה שמורה הזכות למנוע שימוש במערך ההסעות מתלמידים שהתנהגותם פוגענית ו/או מנוגדת לתקנון באופן חוזר.

 5. הנסיעה ברכב בכלל וברכב ציבורי להסעת תלמידים בפרט מחייבת את הנוסעים לשבת במושב כשהוא חגור. אסורה תנועה ברכב בזמן הנסיעה. לנהגי ההסעה שמורה הזכות לעצור את הרכב במקרה בו תלמיד חורג מכללים אלה ובכל מקרה, מוטלת עליהם חובת דיווח.

 6. שימוש בטלפון סלולרי או מכשיר שמע אחר לצורך שמיעת מוסיקה אפשרי אך ורק באמצעות אוזניות.

 7. על תלמידים נאסר לעבור על דעת עצמם לקו הסעה אחר.

 8. על נהגי ההסעה נאסר להעלות ו/או להוריד תלמידים שלא בתחנות שנקבעו ומוטב שתלמידים / הורים לא יבקשו זאת.

 9. לנהגי ההסעות שמורה הזכות לעצור את הרכב במקרה של תלמיד הפועל בניגוד למתבקש ו/או מסכן את בטיחות הרכב ונוסעיו.

 10. בכלי הרכב מנעד גילאים של תלמידים. מצופה מהתלמידים הבוגרים לסייע, להדריך ולחנוך תלמידים צעירים יותר ובכל מקרה להימנע מהצקה ו/או ניצול שלהם.

 11. על נהגי ההסעה נאסר להמתין בתחנת הפיזור עד לבואו של הורה או מבוגר אחראי שבא לאסוף תלמיד. לשיקול דעתו של הנהג אופן הפעולה במקרה שכזה. החברה שומרת על זכותה לקנוס הורים בנסיבות כאלה. גובה הקנס ייקבע בהסכמת הנציגות.

 12. חל איסור מפורש על שימוש בתרסיסים ברכב.

 13. תלמיד שבהתנהגותו / מעשיו יפגע ברכב יורחק לאלתר ממערך ההסעות. 

 14. בשל אופי ההתקשרות עם ספקי ההסעה (על בסיס שנתי)    גם הרישום למערך ההסעה הוא התחייבות שנתית לתשלום.

 15.                                 עוד לעניין ההרשמה

 16. ניהול ההסעות לבית הספר מתנהל מעתה במערכת היפוקמפוס ("המערכת") של חברת וויז רייד ("החברה"). זו מערכת מקוונת הניתנת לגישה מכל  מחשב או טלפון סלולרי באמצעות אתר שכתובתו [www.hasaotichonet.co.il] ("האתר"). בסיסה של המערכת הוא התלמיד, ביטחונו וצרכיו ומיקום מדויק של כלי הרכב.

 17. השימוש בלשון זכר לאורך מסמך זה הוא לצרכי נוחות בלבד ובכל מקרה הכוונה היא לשני המינים. 

 18. השימוש במערכת כפוף לתקנון ההצטרפות על נספחיו וכאן מובאים עיקריו בלבד.

 19. תהליך הרישום בנוי באופן שיבטיח את מירב הבטיחות והביטחון עבורכם ועבור ילדכם ברשת האינטרנט ומחוצה לה, ונועד לאסוף את כל המידע הדרוש לפעולה אופטימלית של המערכת. תהליך הרישום למערכת אורך זמן, נא סבלנותכם.

 20. במסגרת הליך הרישום יופק לכל משתמש שם משתמש וסיסמא באמצעותם יוכל לשוב אל האזור האישי באתר, לבצע שינויים ולעקוב אחר תשלומיו. אנא שמור פרטים אלה בסודיות.

 21. פרטים נוספים על המערכת כמו גם ש.ת (שאלות ותשובות) ניתן למצוא בקישורים.

 22. בנוסף לתקנון ההצטרפות ונספחיו מצורף גם תקנון הסעות שהורי התלמיד נדרשים לאשר כי קראו והבהירו אותו לתלמיד.

 23. הרישום למערכת מותנה בתשלום דמי הצטרפות של 150 שקל אשר יקוזזו מהתשלום בגין ההסעות של החודש הראשון. נרשמים שיבטלו את הרשמתם לפני ה-1.9.18 יזוכו ב-100 שקל (50 שקל יקוזזו בשל הליך הביטול).

 24. חשבונו החודשי של כל תלמיד יכלול חיוב משתנה בגין ההסעות שבוצעו בפועל לבית הספר  כמו גם שורת זיכויים שיתקבלו עבור התלמיד באופן אישי.

תקנון ההסעות