קווים ותחנות בהסעות מיוחדות

לשנת הלימודים תשע"ז 

שעות

קו 666(מיניבוס)

קו 555 (אוטובוס)

ביום א'  16:15

ביום ג' 15:30

ביום ה 13:30 ו- 16:15

המועדים כפופים לשינויים במערכת השעות

בני אפרים 241

הדר יוסף 24

משמר הירדן/הרוגי מלכות

קרן קיימת 38 / אופקים

קרן קיימת 102

שלונסקי 40

טבנקין 8

משמר הירדן 13

צה"ל 71

צה"ל 28

משה סנה 56 (206)

שלונסקי 18