מערך ההסעות לבית הספר

 

 

הגישה לבית הספר באמצעות התחבורה הציבורית מוגבלת, עד לא קיימת, מרוב אזורי העיר בכלל ומהשכונות הצפון מזרחיות  בפרט. כעקרון, עוד בעת פתיחת בית הספר, החליטה  עיריית תל אביב שהיא אינה מספקת הסעות לתלמידי תיכונט.

 

בשנותיו הראשונות פעל בבית הספר מערך הסעות שהופעל על ידי הורים מתנדבים. מערך ההסעות לא היה ואיננו חלק מ"סל השירותים של בית הספר". בית הספר אינו אחראי לתפעולו אך מצד שני בית הספר בהחלט רואה בזמן ההסעה ככזה בו התלמידים מחויבים לכללי התנהגות נאותים כנהוג בבית הספר ובהחלט שומר לעצמו את הזכות, והחובה, להתערב במקרים של התנהגות חריגה, פוגענית  ו/או כזו הנוגדת את תקנון ההסעות.

הגידול במספר התלמידים, פיזורם הגאוגרפי, ומורכבות מערכת השעות יצרו הכרח בהקמת מערך מורכב (יותר מ-20 קווים במגוון שעות) אך כזה שהקפיד על מתן פתרון לכל תלמיד בעיר המבקש ללמוד בתיכונט ובמחיר שוויוני. הניסיון להרחיב את מעגל המתנדבים הפעילים לא ממש הצליח ולקשיים אלה  נוספו גם קשיים – מנהליים, רגולטוריים ובירוקרטיה עירונית למכביר.

 

מודל ההפעלה הזה היה חייב לעבור שינוי. ואכן בשנת תשע"ז הועברה הפעלת המערך לידי חברה פרטית (Wiseride) מפתחת מערכת Hippocampus. מהלך זה איפשר,   בין היתר, השקעות בטכנולוגיה מתקדמת ועוד. המחויבות של החברה היא, בין היתר, הפעלת משרדי הסעה מורשים ומפוקחים בלבד.

  

הגילוי הנאות מחייב לומר: החברה שילמה ומשלמת להורים בבית הספר בעבור שירותיהם. יחד עם זאת חשוב להדגיש כי דווקא הכלים שהעמידה החברה הם אלה שאפשרו להעמיד בשנה האחרונה מערך מורכב של יותר מ-20 קווים, במגוון של שעות ובעלות שאינה עולה על העלויות של שנים עברו – ההפך.  

מערך ההסעות המוצע לתלמידי תיכונט הוא הרחב ביותר, המפעיל הסעות מכל רחבי העיר בשני מסלולי חיוב:

1. תשלום שנתי (ב-10 תשלומים) בעבור הסעות  קבועות (8:15/14:30).

2. תשלום בעבור נסיעות מזדמנות עפ"י הצורך ו/או מערכת השעות

 

כמו כן, קיימת אפשרות של קיזוז סובסידיה לזכאים.